De Nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en 't zuid-land, vervaetende d'oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonte

↑ Parent Atlas: De Nieuwe en onbekende weereld

Collection: Smith Atlas Collection

Title: De Nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en 't zuid-land, vervaetende d'oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, Gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen: verciert met af-beeldsels na 't leven in America gemaekt, en beschreeven door Arnoldus Montanus

Barcode: 1757

Author: Montanus, Arnoldus (1625? -1683)

Publishing Location: Amsterdam

Date Produced: 1671

Date Published: 1671

Language: Dutch

Dimensions: Height: 38

Notes: Title in red and black; title vignette; text in double columns. Added title page, engraved: "America. t' Amsterdam, J. van Meurs, 1671" Forms part of the great collection of [Olfert] Dapper. In this copy the large map of the western hemisphere is replaced by one from the Ogilby edition titled : "Novissima et accuratissima totius Americae descriptio per Johanem Ogiluium signed: F. Lamb sculp"

Accession Number: SM-1671-4

Collection/Donor: Smith

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/1757.0001