Previous Page         Next Page

de cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco. [top inset]

↑ Parent Atlas: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Atlas Collection

Title: de cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco. [top inset]

Alternative Title: De cus van Barbaryen van Capo Blanco tot Capo de Geer.; De Reede van Punte del Gada int Eylandt S. Michiels; De zuydhoec vant Eylandt Fayal; De Reede voor de Stadt Angra int eylandt Tercera; De Eylanden van Madera en Porto Santo

Barcode: 7379

Creator: Goos, Pieter, approximately 1616-1675

Date Produced: 1666

Date Published: 1666

Printing Technique: Copper

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/7379.0112c