Previous Page         Next Page

Oosterdeel van Oost Indien Nieulycks uytgegeven t'Amsterdam by Hendrick Doncker boeckverkooper en Graadbooghmaker inde Nieubrugsteegh in 't Stuurmans gereetschap

↑ Parent: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Collection

Name: Oosterdeel van Oost Indien Nieulycks uytgegeven t'Amsterdam by Hendrick Doncker boeckverkooper en Graadbooghmaker inde Nieubrugsteegh in 't Stuurmans gereetschap

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Subjects:

Permanent URL: