Previous Page         Next Page

Pascaertvande cust van Engelandt Waer invertoont werden alle de droogte Diepten en Ondiepten geleeg en tussen Doveren en Bornham Als meede een gedeelte van de cust van Vlaenderen Streckende van Ten Duyn tot Heyst Met Previelegie voor 15 Iaere


↑ Parent: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Collection

Barcode:

Image Number:

Name: Pascaertvande cust van Engelandt Waer invertoont werden alle de droogte Diepten en Ondiepten geleeg en tussen Doveren en Bornham Als meede een gedeelte van de cust van Vlaenderen Streckende van Ten Duyn tot Heyst Met Previelegie voor 15 Iaere

Alternative Title: Paskaertie vanden Rievier van Londe streckende Van Higham en East Tilbury tot Londen.

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Subjects:

Permanent URL: