Previous Page         Next Page

Caarte No. 7 || Chart number 7: Description of Vizcaya, between Cabo Machichaco and Cabo de Penas.

↑ Parent Atlas: Het Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vaHet Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Ooster

Collection: Osher Atlas Collection

Title: Caarte No. 7 || Chart number 7: Description of Vizcaya, between Cabo Machichaco and Cabo de Penas.

Barcode: 7356

Creator: Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638

Region Depicted: Bay of Biscay

Date Produced: 1608

Date Published: 1608

Language: Dutch

Subjects: Biscay, Bay of (France and Spain)

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/7356.0085