Previous Page         Next Page

Noord Zee van beoosten Amelant Bos tot door de Hoosden Neulyx beschreve door Hendrick Doncker Inde Nieuv brugh steegh in't Stuur mans Gereetschap.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Noord Zee van beoosten Amelant Bos tot door de Hoosden Neulyx beschreve door Hendrick Doncker Inde Nieuv brugh steegh in't Stuur mans Gereetschap.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: North Sea · Eastern England · Netherlands

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: North Sea · England, Eastern · Netherlands

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0047