De Nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en 't zuid-land, vervaetende d'oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, Gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen: verciert met af-beeldsels na 't leven in America gemaekt, en beschreeven door Arnoldus Montanus


Collection: Smith Collection


Page Name: Novissima et Accuratissima Totius Americae Descriptio per Johanem Ogiluium cosmographum regium

Barcode:

Image Number:

Permanent URL:

Name: Novissima et Accuratissima Totius Americae Descriptio per Johanem Ogiluium cosmographum regium

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Printing Technique:

Subjects: