De Nieuwe en Onbekende Weereld: of Beschryving van America en 't Zuid-land, Vervaetende d' Oorfprong der Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelegendheid Der vaste Kusten, Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Bergen, Fonte

Collection: De Nieuwe en onbekende weereld

Description: De Nieuwe en Onbekende Weereld: of Beschryving van America en 't Zuid-land, Vervaetende d' Oorfprong der Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelegendheid Der vaste Kusten, Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Bergen, Fonteinen, Stroome, Huisen, de natuur van Beesten, Boomen, Planten en vreemde Gewasschen, Gods-dienst en Zeden, Wonderliike Voorvallen, Vereeuwde en Nieuwe Oorloogen: Verciert met Af-beeldsels na't leven in America gemaekt, en beschreeven Door Arnoldus Montanus T'Amsterdam By Jacob van Meurs Plaetsnyder en Boeckverkoopeer op de Keysers graft in de Stadt Meurs. Anno 1671. Met Privilegie.

Bar Code: 1757

Creator: Meurs, Jacob van (1619 -1680) , Montanus, Arnoldus (1625? -1683)

Date Produced: 1671

Date Published: 1671

Printing Technique: Copper