Nieuwe Paskaart van He{...} Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrypende in Sigh de Zeekusten van Vriesland Holland Zeeland Vlaanderen ookeen Gedeelte van d'Oostkust van Engeland

Collection: Smith Collection

Name: Nieuwe Paskaart van He{...} Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrypende in Sigh de Zeekusten van Vriesland Holland Zeeland Vlaanderen ookeen Gedeelte van d'Oostkust van Engeland

Barcode: 4245

Creator: Keulen, Gerard van, 1678-1726Keulen, Johannes van, 1654-1715

Date Created: 1710

Date Published: 1710

Region Depicted: English ChannelSuffolk, EnglandSussex, EnglandThe Netherlands

Subjects: English ChannelNetherlandsSuffolk, England

Permenant URL: https://oshermaps.org/map/4245.0003c