De Bocht van Vranckryck oock 't Canaal aen te doen, comende uyten Westen door Hendrick Doncker

Collection: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Description: De Bocht van Vranckryck oock 't Canaal aen te doen, comende uyten Westen door Hendrick Doncker

Bar Code: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: English Channel

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: English Channel