Text Page (Blank) 42

Collection: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Description: Text Page (Blank) 42

Bar Code: 4095

Date Produced: 01/01/1970

Date Published: 01/01/1970