Aa, Pieter van der, 1659-1733

Showing 1-10 of 10 results

Sort By:

Nieuw Engeland in Twee Scheeptotgen door Kapitein Johan Smith inde Iaren 1614 en 1615 Bestevend.
Nieuw Engeland in Twee Scheeptotgen door Kapitein Johan Smith inde Iaren 1614 en 1615 Bestevend.
Barcode: 578
Creator: Aa, Pieter van der, 1659-1733, Smith, John, 1580-1631
Language: Dutch
Publishing Location:Leiden
Region Depicted: New England · Massachusetts · Vermont · New Hampshire · Maine
Date Produced: 1707
Date Published: 1707
Map Type: Geographical
Collection/Donor: OsherD'Engelze volkplanting in Virginie door Iohan Smith bezogt en verder uytgeset
D'Engelze volkplanting in Virginie door Iohan Smith bezogt en verder uytgeset
Barcode: 11769
Creator: Aa, Pieter van der, 1659-1733
Language: Dutch
Date Produced: 1730
Date Published: 1730
Collection/Donor: Osher


d'Engelze Volkplanting in Virginie door Johan Smith Bezogt en verder uygeset
d'Engelze Volkplanting in Virginie door Johan Smith Bezogt en verder uygeset
Barcode: 1817
Creator: Aa, Pieter van der, 1659-1733
Language: Dutch
Publishing Location:Leiden
Date Produced: 1707
Date Published: 1707
Collection/Donor: Smith