Vertoning van de merkwaardige zons-verduistering ofte groote zon-eclips die wezen zal den 13 May 1733 hoe deselve zig boven de stad Amsterdam en andere omleggende steden zal vertonen alles op een nieuwe en utyvoerige wyse uytgewerkt na de beroemde astronomise tafels van Hr. de la Hire nevens eene nette aanwysing op deze wereld kaart waar en hoe verre deze verduystering zal konnen gezien worden / |cdoor Simon Panser leermeester inde wiskunst en navigatie te Emden : Gedrukt 't Amsterdam by Reinier & Josua Ottens en te bekomen te Emden by den aucteur voorn

Collection: Osher Collection

Name: Vertoning van de merkwaardige zons-verduistering ofte groote zon-eclips die wezen zal den 13 May 1733 hoe deselve zig boven de stad Amsterdam en andere omleggende steden zal vertonen alles op een nieuwe en utyvoerige wyse uytgewerkt na de beroemde astronomise tafels van Hr. de la Hire nevens eene nette aanwysing op deze wereld kaart waar en hoe verre deze verduystering zal konnen gezien worden / |cdoor Simon Panser leermeester inde wiskunst en navigatie te Emden : Gedrukt 't Amsterdam by Reinier & Josua Ottens en te bekomen te Emden by den aucteur voorn

Barcode:

Image Number:

Creator:

Publishing Location:

Notes: Broadside sheet engraved double-hemisphere world map depicting the 1733 solar eclipse which occurred on May 13th. The figures below the map are two depictions of how the eclipse would show in Amsterdam. Missing is the text on the left column which covered the effects of the eclipse in the rest of the world.

Date/Date Range Produced:

Date/Date Range Published:

Language:

Dimensions: x

Physical Description: Double hemisphere 62 cm in diameter on sheet 47 x 74 cm

LC Call Number: G3201.B1 1733 P3

OCLC: 914855652

Accession Number: OS-1733-3

Donor:

Permanent URL: