Paskaert van een gedeelte varde Noort Zee Streckende van Harwitz en Egmoi tot Stavanger waer invertoont werden alle den Rievieren Bayen Droogte diepte en Ondiepte die tussen des Selfs Plaetsengeleegen syn. Amsterdam by Hendrick Doncker


↑ Parent: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Collection

Name: Paskaert van een gedeelte varde Noort Zee Streckende van Harwitz en Egmoi tot Stavanger waer invertoont werden alle den Rievieren Bayen Droogte diepte en Ondiepte die tussen des Selfs Plaetsengeleegen syn. Amsterdam by Hendrick Doncker

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Digitized: Yes

Subjects:

Permanent URL: