Parfecte Pascaert vande Rivier van Bourdeaux vertconende 't inkomen der selvige met haer diepten droogten en Ancker-gronden niewelyx beschreven 't Amsterdam by Henderick Doncker. Boeck-verkooper woonende inde Nieuwebrugh-steegh het darde huys vande nieuwe-brug


↑ Parent: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Collection

Name: Parfecte Pascaert vande Rivier van Bourdeaux vertconende 't inkomen der selvige met haer diepten droogten en Ancker-gronden niewelyx beschreven 't Amsterdam by Henderick Doncker. Boeck-verkooper woonende inde Nieuwebrugh-steegh het darde huys vande nieuwe-brug

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Digitized: Yes

Subjects:

Permanent URL: