Oost-Zee Streckende van Dagervort tot Wyborgh 't Amsterdam. by Hendrick Doncker.


↑ Parent: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Collection

Name: Oost-Zee Streckende van Dagervort tot Wyborgh 't Amsterdam. by Hendrick Doncker.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Digitized: Yes

Subjects:

Permanent URL: