Previous Page         Next Page

De Nieuwe en Onbekende Weereld: of Beschryving van America en 't Zuid-land, Vervaetende d' Oorfprong der Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelegendheid Der vaste Kusten, Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Bergen, Fonte

↑ Parent Atlas: De Nieuwe en onbekende weereld

Collection: Smith Atlas Collection

Title: De Nieuwe en Onbekende Weereld: of Beschryving van America en 't Zuid-land, Vervaetende d' Oorfprong der Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelegendheid Der vaste Kusten, Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Bergen, Fonteinen, Stroome, Huisen, de natuur van Beesten, Boomen, Planten en vreemde Gewasschen, Gods-dienst en Zeden, Wonderliike Voorvallen, Vereeuwde en Nieuwe Oorloogen: Verciert met Af-beeldsels na't leven in America gemaekt, en beschreeven Door Arnoldus Montanus T'Amsterdam By Jacob van Meurs Plaetsnyder en Boeckverkoopeer op de Keysers graft in de Stadt Meurs. Anno 1671. Met Privilegie.

Barcode: 1757

Creator: Meurs, Jacob van (1619 -1680), Montanus, Arnoldus (1625? -1683)

Date Produced: 1671

Date Published: 1671

Printing Technique: Copper

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/1757.0011