Previous Page         Next Page →

Nieuwe Afteekening van het eyland Curacao, vertoonende alle desselfs geleegentheeden mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam int grood, als ook hoe sig dit eyland uyt der Zee Vertoont.

↑ Parent Atlas: [Sea charts]

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Nieuwe Afteekening van het eyland Curacao, vertoonende alle desselfs geleegentheeden mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam int grood, als ook hoe sig dit eyland uyt der Zee Vertoont.

Alternative Title: T [...] Amsterdam, [...] koomen van [...] St. Anna [...]egen op't Eyland Curacao.; Dus vertoont Bon Aire als den Berg met de Saal 2. Mylen West van u is.; Tafel Bergh; Aldus vertoont Curacao als't 4 1/2 Myl West van U is, en als men inde haven komt, moet men 3. Schooten Schieten A A. behooren met 't bovenstaende Figuur aen malkarden.; Aldus vertoont Curacao als men uyt den Oosten komt, el als't 3. Mylen West van U Lyt.; Aldus vertoont Curacao als de Tafel berg W. N. W. van U lyt 1/2 Myl beoosten Klyn Curacao synde.; Klyn Curacao siet men int Z. W. ten Z. en is heel laeg land, Legt maer even boven Water, soo dat men het by nagt niet wel sien kan: omtrent dit eyland heest men veel gevogelte genaamt Mallenocca. Waer aen gy gewaer wert, dat gy digt onder dat Eyland zyt.

Barcode: 4245

Creator: Keulen, Gerard van (1678 -1727)

Region Depicted: Curaçao

Date Produced: 1710

Date Published: 1710

Subjects: Curaçao

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4245.0020c