Previous Page         Next Page

Nieuwe groote en seer curieuse paskaart van Geheel-Westindien, vertoonende alle desselfs eylanden bayen, en rivieren mitsgaders alle droogtens en Dieptens, Nieuwelyks en seer naaukeurig by een gestelt uyt veele voornamen goede afpylingen en opservatien do

↑ Parent Atlas: [Sea charts]

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Nieuwe groote en seer curieuse paskaart van Geheel-Westindien, vertoonende alle desselfs eylanden bayen, en rivieren mitsgaders alle droogtens en Dieptens, Nieuwelyks en seer naaukeurig by een gestelt uyt veele voornamen goede afpylingen en opservatien door Ian Sikkena Leermeester der Wiskonst met Privilegie.

Barcode: 4245

Creator: Keulen, Gerard van (1678 -1727)

Region Depicted: West Indies · Caribbean Sea

Date Produced: 1710

Date Published: 1710

Subjects: West Indies · Caribbean Sea

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4245.0015c