Previous Page         Next Page

Nieuwe Paskaart van He{...} Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrypende in Sigh de Zeekusten van Vriesland Holland Zeeland Vlaanderen ookeen Gedeelte van d'Oostkust van Engeland

↑ Parent Atlas: [Sea charts]

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Nieuwe Paskaart van He{...} Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrypende in Sigh de Zeekusten van Vriesland Holland Zeeland Vlaanderen ookeen Gedeelte van d'Oostkust van Engeland

Barcode: 4245

Creator: Keulen, Gerard van (1678 -1727), Keulen, Johannes van, 1654-1715

Region Depicted: English Channel · Netherlands · Suffolk, England · Sussex, England

Date Produced: 1710

Date Published: 1710

Subjects: English Channel · Netherlands · Suffolk (England)

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4245.0003c