Previous Page         Next Page

Pascaerte vande Caribes, S. Juan de Porto Rico, de oosthoeck van I. Espagnola als mede de vaste cust van Nueva Andalusia met de Eylanden daer omtrent ghelegen, Nieu-lyckx uyt gegeven en van veel fouten verbetert 't Amsterdam

↑ Parent Atlas: [Sea charts]

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaerte vande Caribes, S. Juan de Porto Rico, de oosthoeck van I. Espagnola als mede de vaste cust van Nueva Andalusia met de Eylanden daer omtrent ghelegen, Nieu-lyckx uyt gegeven en van veel fouten verbetert 't Amsterdam

Alternative Title: Pascaerte vande Caribes, S. Iuan de Porto Rico, de oosthoeck van I. Espagnola als mede de vaste cust van Nueva Andalusia met de Eylanden daer omtrent ghelegen, Nieu-lyckx uyt gegeven en van veel fouten verbetert 't Amsterdam

Barcode: 4245

Creator: Keulen, Gerard van (1678 -1727), Keulen, Johannes van, 1654-1715

Region Depicted: Antilles, Lesser · Caribbean Sea

Date Produced: 1710

Date Published: 1710

Subjects: Caribbean Sea · Antilles, Lesser

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4245.0018c