Previous Page         Next Page

Pontus Euxinus of Niewe en Naaukeurige Paskaart Zwarte Zee, uyt verscheydene Stucken van die geweften toegesonden, on tworpen door N. Witsen, Cons: Amst. Apud R. & J. Ottens

↑ Parent Atlas: Atlas de la Navigation, et du Commerce

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pontus Euxinus of Niewe en Naaukeurige Paskaart Zwarte Zee, uyt verscheydene Stucken van die geweften toegesonden, on tworpen door N. Witsen, Cons: Amst. Apud R. & J. Ottens

Alternative Title: Pontus Euxinus of Niewe en Naaukeurige Paskaart Zwarte Zee, uyt verscheydene Stucken van die geweften toegesonden, on tworpen door N. Witsen, Cons: Amst. Apud R. & I. Ottens

Barcode: 4267

Creator: R. & J. Ottens, Renard, Louis, approximately 1678-1746

Region Depicted: Black Sea

Date Produced: 1739

Date Published: 1739

Subjects: Black Sea

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4267.0080