Nieuwe Afteekening van het Eyland en Koninkryk Sicilia Vertoonende alle desselfs zee Havenen Anker Plaetsen Riviere Dieptens Klippen Steeden en Vastigheeden

↑ Parent Atlas: [Homann Heirs Composite Atlases]

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Nieuwe Afteekening van het Eyland en Koninkryk Sicilia Vertoonende alle desselfs zee Havenen Anker Plaetsen Riviere Dieptens Klippen Steeden en Vastigheeden

Alternative Title: Trapano; Gesigt va de Stadt Messina op Sicilia; Messina; de Stad Milazzo; Agousta; Reede van Catania; de Reede van Sergento of Gergenti...; de Haven en Stad Siracusa aern de Oost Lyde van Sicilia.; de Stad Palemo

Barcode: 14001

Creator: Keulen, Gerard van (1678 -1727), Homann Erben (Firm)

Date Produced: circa 1718

Date Published: circa 1718

Printing Technique: Copper

Notes: Color outline and wash.

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/14001.0034c