Previous Page         Next Page

Caerte van de Scher-Meer, Alsoo deselve is Bedyckt, ende by Cavels van 15 Morgen suyver landt door lotinge uytgedelt, op den 25 October Anno 1635, ende aldus met groote verbe: teringe int licht gegeuen

↑ Parent Atlas: Atlas Maior, Sive Cosmographia [Volume 4 of 11]

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Caerte van de Scher-Meer, Alsoo deselve is Bedyckt, ende by Cavels van 15 Morgen suyver landt door lotinge uytgedelt, op den 25 October Anno 1635, ende aldus met groote verbe: teringe int licht gegeuen

Barcode: 14006

Creator: Blaeu, Joan, 1596-1673, Visscher, Claes Jansz., 1586 or 1587-1652

Date Produced: 1635

Date Published: 1635

Printing Technique: Copper

Notes: "Visscher's name removed from title and imprint" [ref. Koeman's Atlantes Neerlandici Volume II, Krogt, Peter van der, p.535] 1635 - inscribed on map

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/14006.0344c