Previous Page         Next Page

Paskaert Van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende alle grooghten, diepten, en ondiepten, tusschen 't eylandt Schouwen en de Hoosden, curieuselyck beschreven door Dirck Davidsz.

↑ Parent Atlas: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Atlas Collection

Title: Paskaert Van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende alle grooghten, diepten, en ondiepten, tusschen 't eylandt Schouwen en de Hoosden, curieuselyck beschreven door Dirck Davidsz.

Barcode: 7379

Creator: Davidsz, Dirck, Goos, Pieter, approximately 1616-1675

Date Produced: 1666

Date Published: 1666

Printing Technique: Copper

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/7379.0066c