Previous Page         Next Page

Paskaerte zynde t' Oosterdeel Van Oost Indien, met alle de Eylanden daer ontrendt geleegen van C. Comorin tot aen Japan. 't Amsterdam, by Pieter Goos, op 't Waeter in de Vergulde Zeespiegel.

↑ Parent Atlas: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Atlas Collection

Title: Paskaerte zynde t' Oosterdeel Van Oost Indien, met alle de Eylanden daer ontrendt geleegen van C. Comorin tot aen Japan. 't Amsterdam, by Pieter Goos, op 't Waeter in de Vergulde Zeespiegel.

Barcode: 7379

Creator: Goos, Pieter, approximately 1616-1675

Date Produced: 1666

Date Published: 1666

Printing Technique: Copper

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/7379.0132c