Previous Page         Next Page

Caarte No. 13 || Chart number 13: Description of the sea coasts of Barbary, between Cap Beddouza and Cap Ghir, including the island of Mogador.

↑ Parent: Het Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien Ut de alderbeste Zeebeschryvers gheschriften (als Lucas Iansz. wage-naer ende meer andere) eensdeels vergadert: maer uyt vele ervarene Zeevaerders schriften ende mondtlcke verclaringhen van alle verlopen ghebetert, ende met nieuwe beschrvinghen ende Caerten seer vermeerdert ... Door Willem Ianz Zoon

Collection: Osher Collection

Name: Caarte No. 13 || Chart number 13: Description of the sea coasts of Barbary, between Cap Beddouza and Cap Ghir, including the island of Mogador.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Language:

Region Depicted:

Physical Description: The capes that mark the extent of this chart are spelled differently or are known by names other than their modern names: C. de Cantin et le C. de Geer.

Subjects:

Permanent URL: