Previous Page         Next Page

Caarte no. 24 || Chart number 24: Description of the southern part of the Baelt, how one has to navigate the coasts of Mecklenburg, Pomerania, and the country located across from it between Fehmarn and Bornholm, and to avoid all the sandbars and dangers.


↑ Parent: Het Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien Ut de alderbeste Zeebeschryvers gheschriften (als Lucas Iansz. wage-naer ende meer andere) eensdeels vergadert: maer uyt vele ervarene Zeevaerders schriften ende mondtlcke verclaringhen van alle verlopen ghebetert, ende met nieuwe beschrvinghen ende Caerten seer vermeerdert ... Door Willem Ianz Zoon

Collection: Osher Collection

Name: Caarte no. 24 || Chart number 24: Description of the southern part of the Baelt, how one has to navigate the coasts of Mecklenburg, Pomerania, and the country located across from it between Fehmarn and Bornholm, and to avoid all the sandbars and dangers.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Language:

Permanent URL: