Previous Page         Next Page

Paskaerte van 't in comen Van 't Canaal, hoemen dat sal aen doen, als men uyt de West comt. t' Amsterdam, bÿ Pieter Goos...

↑ Parent: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Collection

Name: Paskaerte van 't in comen Van 't Canaal, hoemen dat sal aen doen, als men uyt de West comt. t' Amsterdam, bÿ Pieter Goos...

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Printing Technique:

Permanent URL: