Previous Page         Next Page

Pas-kaarte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Sperance. Nüwlyks besgreven en uyt-gegeven by Pieter Goos. t' Amsterdam

↑ Parent: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Collection

Name: Pas-kaarte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Sperance. Nüwlyks besgreven en uyt-gegeven by Pieter Goos. t' Amsterdam

Barcode:

Image Number:

Alternative Title: [Untitled chart of Cabo de Bona Esperanca; Cape of Good Hope]; [Untitled chart of Vleesbay]

Creator:

Date Created:

Date Published:

Printing Technique:

Permanent URL: