Previous Page         Next Page

[Untitled map of Cuba from the southern coast between the Punta Maisi and Cabo Cruz, with the Gulf of Manzanillo and the River Bayamo.]


↑ Parent: Het Licht der Zee-vaert : daerinne claerlck beschreven ende afgebeeldet werden, alle de Custen ende Havenen, vande Westersche, Noordsche, Oostersche ende Middelandsche Zee'n. Oock van vele Landen, Eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost ende West-Indien Ut de alderbeste Zeebeschryvers gheschriften (als Lucas Iansz. wage-naer ende meer andere) eensdeels vergadert: maer uyt vele ervarene Zeevaerders schriften ende mondtlcke verclaringhen van alle verlopen ghebetert, ende met nieuwe beschrvinghen ende Caerten seer vermeerdert ... Door Willem Ianz Zoon

Collection: Osher Collection

Name: [Untitled map of Cuba from the southern coast between the Punta Maisi and Cabo Cruz, with the Gulf of Manzanillo and the River Bayamo.]

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Alternative Title:

Physical Description:

Language:

Region Depicted:

Subjects:

Permanent URL: