Previous Page         Next Page

De custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt. t' Amsterdam...


↑ Parent: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Collection

Name: De custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt. t' Amsterdam...

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Alternative Title: [portion of chart illustrating part of Noorwegen (Norway), Finmarcken (Finland), Lapland, and Spitsbergen]; [portion of chart illustrating part of Schotland (Scotland), Yslandt (Iceland), Ian Mayen Eylandt, and an orphan inset of a bay of Greenland navigated by Gaal Hamkes in 1654.]

Printing Technique:

Permanent URL: