Previous Page         Next Page

Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt, hoemen de selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en yrlandt beseylen mach.


↑ Parent: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Collection

Name: Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt, hoemen de selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en yrlandt beseylen mach.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Printing Technique:

Permanent URL: