Previous Page         Next Page

Pascaerte van Westindien de Vaste Justen en de Eylanden


↑ Parent: De Zee Atlas ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Koop-lieden. Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam.

Collection: Osher Collection

Name: Pascaerte van Westindien de Vaste Justen en de Eylanden

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Alternative Title: Het canael tusschen Havana aen Cuba en de Tortugas en Martyres aen Cabo de la Florida in Groot besteck

Printing Technique:

Permanent URL: