Previous Page         Next Page

Novi Belgii quod nunc Novi Jorck vocatur, Novaeque Angliae & partis Virginiae accuratissima et novissima delineatio.


↑ Parent: De Nieuwe en onbekende weereld: of Beschryving van America en 't zuid-land, vervaetende d'oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, Gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen: verciert met af-beeldsels na 't leven in America gemaekt, en beschreeven door Arnoldus Montanus

Collection: Smith Collection

Name: Novi Belgii quod nunc Novi Jorck vocatur, Novaeque Angliae & partis Virginiae accuratissima et novissima delineatio.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Region Depicted:

Printing Technique:

Notes: Depicts the eastern seaboard of North America from the Penobscot Bay in the north to the Chesapeake Bay in the south.

Subjects:

Permanent URL: