Tabula XVII Foederati Beglii Provincarum exhibens earum divisiones, magnitudinemque regionum et urbium una cum regimine tam politico quam ecclesiastico alusque rebus memorabilibus, in usum Historiarum et Artis Geographicae 1701. Tafel Vande XVII Nederlandze provincien, vertonende der zelver verdeling, groote van landen en steden, mids-gaders haar Regering, zo politiecqals kerk-lyk, en veel andere merk-weerdige zaken, ten nutte van de historien en geographie. door P. Schenk. 1707 't Amsterdam.


↑ Parent: Atlas

Collection: Smith Collection

Name: Tabula XVII Foederati Beglii Provincarum exhibens earum divisiones, magnitudinemque regionum et urbium una cum regimine tam politico quam ecclesiastico alusque rebus memorabilibus, in usum Historiarum et Artis Geographicae 1701. Tafel Vande XVII Nederlandze provincien, vertonende der zelver verdeling, groote van landen en steden, mids-gaders haar Regering, zo politiecqals kerk-lyk, en veel andere merk-weerdige zaken, ten nutte van de historien en geographie. door P. Schenk. 1707 't Amsterdam.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Printing Technique:

Notes: 00/00/1707 - inscribed on map

Permanent URL: