Frisiae dominium vernacule Friesland verdeeld in de Hoofd-deelen van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden, als ook de 11 Steden, Zynde noch onderschyden in XXX Grieteneyen, na de nieuste asmeetingen geteekend, uyt gegeeven door Petrus Schenk tot Amsterdam met previlegie 1706.


↑ Parent: Atlas

Collection: Smith Collection

Name: Frisiae dominium vernacule Friesland verdeeld in de Hoofd-deelen van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden, als ook de 11 Steden, Zynde noch onderschyden in XXX Grieteneyen, na de nieuste asmeetingen geteekend, uyt gegeeven door Petrus Schenk tot Amsterdam met previlegie 1706.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Alternative Title: Kaart van de Friesse Eilanden met de Omleggende Zee-Plaatzen enz. [insert map]

Printing Technique:

Notes: Colored. 00/00/1706 - inscribed on map

Permanent URL: