Previous Page         Next Page

Nieuwe Afteekening van het eyland Curacao, vertoonende alle desselfs geleegentheeden mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam int grood, als ook hoe sig dit eyland uyt der Zee Vertoont.


↑ Parent: [Sea charts]

Collection: Smith Collection

Name: Nieuwe Afteekening van het eyland Curacao, vertoonende alle desselfs geleegentheeden mitsgaders de haven van St. Anna en 't Fort Amsterdam int grood, als ook hoe sig dit eyland uyt der Zee Vertoont.

Barcode:

Image Number:

Creator:

Date Created:

Date Published:

Alternative Title: T [...] Amsterdam, [...] koomen van [...] St. Anna [...]egen op't Eyland Curacao.; Dus vertoont Bon Aire als den Berg met de Saal 2. Mylen West van u is.; Tafel Bergh; Aldus vertoont Curacao als't 4 1/2 Myl West van U is, en als men inde haven komt, moet men 3. Schooten Schieten A A. behooren met 't bovenstaende Figuur aen malkarden.; Aldus vertoont Curacao als men uyt den Oosten komt, el als't 3. Mylen West van U Lyt.; Aldus vertoont Curacao als de Tafel berg W. N. W. van U lyt 1/2 Myl beoosten Klyn Curacao synde.; Klyn Curacao siet men int Z. W. ten Z. en is heel laeg land, Legt maer even boven Water, soo dat men het by nagt niet wel sien kan: omtrent dit eyland heest men veel gevogelte genaamt Mallenocca. Waer aen gy gewaer wert, dat gy digt onder dat Eyland zyt.

Region Depicted:

Subjects:

Permanent URL: