← Previous Page         Next Page

De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boeck-verkooper en Graadboogh-maecker, in de Nieuwe-brugh-steegh, in't Stuurmans-gereedfchap, het derde huys van de Nieuwe-brugh in de Straet, 1689.

Alternative Title: Zee Atlas

Barcode: 4095

Author: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Publishing Location: Amsterdam

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Language: Dutch

Dimensions: 54 x 34 cm

Accession Number: SM-1689-8

Collection/Donor: Smith

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0001