Previous Page         Next Page

Pascaarte vande Noorder Zeekusten van America van Groenland door de Straet Davis en Hudson totaen Terra Neuf. t'Amsterdam by Henderick Doncker Boeckverkooper inde Nieuwebrugh steegh.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaarte vande Noorder Zeekusten van America van Groenland door de Straet Davis en Hudson totaen Terra Neuf. t'Amsterdam by Henderick Doncker Boeckverkooper inde Nieuwebrugh steegh.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Greenland · Labrador · Hudson Bay

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Labrador · Greenland · Hudson Bay

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0012