Previous Page         Next Page

Pascaarte Groen-land yland, Straat Davis Ian, Mayen Eylant Terra Nova hoemen de Selve van Hitlant ende Noortkusten van Schotland en yrland Beseylen Mach. t'Amsterdam by Henderick Doncker Boeckverkooper.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaarte Groen-land yland, Straat Davis Ian, Mayen Eylant Terra Nova hoemen de Selve van Hitlant ende Noortkusten van Schotland en yrland Beseylen Mach. t'Amsterdam by Henderick Doncker Boeckverkooper.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Greenland · North Atlantic Ocean · Iceland

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Greenland · North Atlantic Ocean · Iceland

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0015