Previous Page         Next Page

Paskaert vande Zeekusten van Noorwegen, Finmarken Ruslant, Laplant, Nova Zembla Yslant en Spitsbergen by Henderick Doncker Inde Nieuss : brug-steeg in't Shuurmams Gereetschap

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Paskaert vande Zeekusten van Noorwegen, Finmarken Ruslant, Laplant, Nova Zembla Yslant en Spitsbergen by Henderick Doncker Inde Nieuss : brug-steeg in't Shuurmams Gereetschap

Alternative Title: Caerte vant nieuwe diep van Archangel; Ian Mayen Eylant; Schot Landt

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Norway · Finland · Lapland (Finland) · Jan Mayen Island · Iceland

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Norway · Finland · Jan Mayen Island · Iceland

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0018