Previous Page         Next Page

Pascaerte van de Eylanden van Fero tot Amsterdam by Hendrick Donker inde Nieuwe-brugh steegh

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaerte van de Eylanden van Fero tot Amsterdam by Hendrick Donker inde Nieuwe-brugh steegh

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Faroe Islands

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Faroe Islands

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0021