Previous Page         Next Page

Pascaerte van Spitsbergen Met alle Zee-Custen havens en bayen, naer de alderlaeste beuinding, klaer lyck int licht gebracht. t Amsterdam by Hendrick Donker. inde Nieu brugh-steegh.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaerte van Spitsbergen Met alle Zee-Custen havens en bayen, naer de alderlaeste beuinding, klaer lyck int licht gebracht. t Amsterdam by Hendrick Donker. inde Nieu brugh-steegh.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Spitsbergen

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Spitsbergen (Norway)

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0024