Previous Page         Next Page

Paskaert van een gedeelte vande Noortzee Streckende Van Harwitzen Egmo tot Stavanger... [shading makes transcribing the rest uncertain]

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Paskaert van een gedeelte vande Noortzee Streckende Van Harwitzen Egmo tot Stavanger... [shading makes transcribing the rest uncertain]

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: North Sea

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: North Sea

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0027