Previous Page         Next Page

Pascaertvande cust van Engelandt Waer invertoont werden alle de droogte Diepten en Ondiepten geleeg en tussen Doveren en Bornham Als meede een gedeelte van de cust van Vlaenderen Streckende van Ten Duyn tot Heyst Met Previelegie voor 15 Iaere

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Pascaertvande cust van Engelandt Waer invertoont werden alle de droogte Diepten en Ondiepten geleeg en tussen Doveren en Bornham Als meede een gedeelte van de cust van Vlaenderen Streckende van Ten Duyn tot Heyst Met Previelegie voor 15 Iaere

Alternative Title: Paskaertie vanden Rievier van Londe streckende Van Higham en East Tilbury tot Londen.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Eastern England · Norfolk, England · Kent, England · Essex, England

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: England, Eastern · Norfolk (England) · Kent (England) · Essex (England)

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0054