Previous Page         Next Page

Ooster deel der Middelandsche Zee Nieuwelyex Uytgegeven 't Amsterdam by Hendrick Doncker Inde Nieuwbrug steegh int stuurmans Gereetschap het derde huys inde straet

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Ooster deel der Middelandsche Zee Nieuwelyex Uytgegeven 't Amsterdam by Hendrick Doncker Inde Nieuwbrug steegh int stuurmans Gereetschap het derde huys inde straet

Alternative Title: Bona.; Saragosa; Bay de Agde in Languedoq; [Untitled map of P. Farina and C.di Guardia]; [Untitled map of Sufa]; [Untitled map of Sardinian coast]; [Untitled map of Alcol]; Alzyra

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Western Mediterranean · Sardinia, Italy · North Africa

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Mediterranean Sea · Sardinia (Italy) · Africa, North

Notes: [Western Mediterranean Plate]

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0068