Previous Page         Next Page

Oost Indien van Cabo de Bona Esperance tot Ceilon T'Amsterdam Gedruckt by Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graadbooghmaker inde Niewbrugh steegh in 't Stuurmans gereetschap.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Oost Indien van Cabo de Bona Esperance tot Ceilon T'Amsterdam Gedruckt by Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graadbooghmaker inde Niewbrugh steegh in 't Stuurmans gereetschap.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Eastern Africa · Madagascar · Arabian Peninsula · India · Ceylon · Indian Ocean

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Africa, East · Madagascar · Arabian Peninsula · Indian Ocean · Ceylon · India

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0086