Previous Page         Next Page

Oosterdeel van Oost Indien Nieulycks uytgegeven t'Amsterdam by Hendrick Doncker boeckverkooper en Graadbooghmaker inde Nieubrugsteegh in 't Stuurmans gereetschap

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: Oosterdeel van Oost Indien Nieulycks uytgegeven t'Amsterdam by Hendrick Doncker boeckverkooper en Graadbooghmaker inde Nieubrugsteegh in 't Stuurmans gereetschap

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: Southeast Asia · Indonesia · Malaysia

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Southeast Asia · Indonesia · Malaysia

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0088