Previous Page         Next Page

De Golf van Bengala. t'Amsterdam By Henderick Donker Boekverkoper inde Nieubrugsteegh in't Sturmans gereetschap.

↑ Parent Atlas: De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert. t'Amsterdam

Collection: Smith Atlas Collection

Title: De Golf van Bengala. t'Amsterdam By Henderick Donker Boekverkoper inde Nieubrugsteegh in't Sturmans gereetschap.

Barcode: 4095

Creator: Doncker, Hendrick, 1626-1699

Region Depicted: India · Gulf of Bengal · Myanmar (Burma)

Date Produced: 1689

Date Published: 1689

Subjects: Bay of Bengal · India · Burma

Permanent URL: https://oshermaps.org/map/4095.0092